ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣ.

Προτείνει αποτελεσματικές μεθόδους με ευέλικτη διατροφή και όχι στερητικές δίαιτες.