ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ Δ.

Θεωρώ ότι έκανα την καλύτερη επιλογή ιατρού γιατί σε προηγούμενες εμπειρίες με άλλους συναδέλφους της δεν υπήρχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.