ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ Ζ.

Έχει κατάρτιση, ασχολείται ενδελεχώς με την περίπτωση του ενδιαφερόμενου.